Kontakt z WOZKosz WM
Redaktor: Jarosz Zdzisław   
31.12.2008.

Informuję że z dniem 05.01.2009 r. ulega zmianie adres siedziby WOZKosz WM. Nowy adres:
ul. Grażyny 13 02-548 Warszawa
Stary nr konta funkcjonuje tylko do 31.12.2008 r.
Nowe konto WOZKosz
PKO S.A. 20 1240 6218 1111 0000 4621 7082
Nr telefonu bez zmian 0 22 621 9162 - będzie funkcjonować po podłączeniu do sieci
Adres a-mail bez zmian biuro@wozkosz
Nr NIP bez zmian - znajduje się w kontaktach- na stronie www.wozkosz.pl
Protokoły proszę wysyłać już na nowy adres WOZKosz